Skip to content

Basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering, voor 3 behandeluren. Dat komt neer op ongeveer 4-5 consulten. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat.

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekeringen nog een aantal extra uren dieetadvisering opgenomen. Of dit voor uw aanvullende verzekering geldt kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Zorg uit de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico.

Eigen Risico
Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat wel ten koste van uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in sommige gevallen een verwijsbrief van een arts nodig.

Ketenzorg

Heeft u diabetes, COPD, hoge bloeddruk en/of te hoog cholesterol, eventueel in combinatie met overgewicht? Dan is het mogelijk dat u onder ketenzorg valt. Hierbij gelden andere regels. Ik declareer de kosten bij de ketenzorgorganisatie; u ontvangt geen factuur. Er geldt in dit geval geen eigen risico.

Tarieven 

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat. Voor niet gecontracteerde zorg hanteer ik de volgende tarieven:

Voor niet gecontracteerde zorg (zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) hanteer ik het tarief á € 19,90 per kwartier. Een eerste consult kost € 99,50 een vervolgconsult € 19,90 (15 minuten) of € 39,80 (30 minuten) afhankelijk van de hoeveelheid tijd die we nodig hebben. Indien behandeling aan huis gewenst of nodig is, wordt daarnaast nog een bedrag berekend van € 20,47.

Bij niet verschijnen op een afspraak of niet tijdig afzeggen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Ik hanteer een afzegtermijn van 24 uur.

Back To Top