skip to Main Content

Medisch Centrum Maarssen-dorp:

Medisch Centrum Maarssen-dorp is een nieuw medisch centrum in Maarssen, sinds augustus 2019 gevestigd in een nieuw gebouw bij zorgcentrum Merenhoef. In het centrum zijn 3 huisartspraktijken gevestigd (huisartsenpraktijk Wennekes, huisartsenpraktijk Hodes en van Beek en huisartsenpraktijk Bleeker en de Ruiter). Daarnaast bevinden zich hier ook Apotheek Plesmanlaan, Dietistenpraktijk Manon Bak, Fysio- en Manuele therapie Maarssen, Podotherapie Rondom, Saltro, Sprekend Logopedie, Verslavingszorg Jellinek en Welzijn Stichtse Vecht. Het doel van dit Medisch Centrum is om zo veel mogelijk samen te werken, zodat we optimale zorg kunnen bieden aan onze clienten.

Ik werk als dietist nauw samen met de andere zorgverleners binnen het centrum waarbij de onderlinge samenwerking met name zichtbaar wordt bij chronische ziekten als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Maar ook bij overgewicht en andere aandachtsgebieden biedt samenwerking een toegevoegde waarde.

Back To Top