Skip to content

Medisch Centrum Maarssen-dorp:

Medisch Centrum Maarssen-dorp is een nieuw medisch centrum in Maarssen, sinds augustus 2019 gevestigd in een nieuw gebouw bij zorgcentrum Merenhoef. In het centrum zijn 3 huisartspraktijken gevestigd (huisartsenpraktijk Wennekes, huisartsenpraktijk Hodes en van Beek en huisartsenpraktijk Oosterhof en Vernooij). Daarnaast bevinden zich hier ook Apotheek Plesmanlaan, Dietistenpraktijk Manon Bak, Fysio- en Manuele therapie Maarssen, Podotherapie Rondom, Saltro, Sprekend Logopedie, een psychosomatisch fysiotherapeut en MOmenz. Het doel van dit Medisch Centrum is om zo veel mogelijk samen te werken, zodat we optimale zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

Ik werk als diëtist nauw samen met de andere zorgverleners binnen het centrum waarbij de onderlinge samenwerking met name zichtbaar wordt bij chronische ziekten als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Maar ook bij overgewicht en andere aandachtsgebieden biedt samenwerking een toegevoegde waarde.

GLI

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie programma.  Het programma duurt 2 jaar, waarbij cliënten worden gecoacht naar een gezonde leefstijl. Er is aandacht voor gezonder eten, voldoende bewegen, minder stress, genoeg slaap en ontspanning en bewustwording van gewoontegedrag. De GLI heeft een behandel- en onderhoudsfase en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten.

De GLI is er voor iedereen die ouder is dan 18 jaar, een serieus overgewicht heeft (BMI > 25) en kans op een chronische ziekte. Verder is het belangrijk dat cliënten voldoende gemotiveerd zijn.

De kosten voor de GLI worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering en worden niet verrekend met het eigen risico.

In Medisch Centrum Maarssen-dorp starten we in september 2024 met een nieuw GLI programma, SLIMMER. Dit betreft een samenwerking tussen Fysiotherapie en Manuele Therapie Maarssen en Dietistenpraktijk Manon Bak. Voor deelname aan de GLI is een verwijzing nodig van de huisarts of praktijkondersteuner.

Back To Top