skip to Main Content

De diëtist

Een diëtist heeft een vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd. De titel diëtist is wettelijk beschermd. Ook wordt de kwaliteit van het beroep bewaakt door inschrijving in het kwaliteitsregister (zie ook onder Kwaliteit). Meer informatie over het beroep diëtist vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Kwaliteit

Ik vind het belangrijk om zorg van een goede kwaliteit te leveren. Daarom ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om ingeschreven te zijn in dit register worden eisen gesteld aan deskundigheid en werkervaring (zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Dietisten (NVD) en de Dietisten Cooperatie Nederland (DCN).

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De verwijzer en/of huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en het eind van de begeleiding, tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Klachtenregeling

Ik doe er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk  te begeleiden. Indien u toch een klacht heeft, kunt u deze altijd met mij bespreken. Indien we er samen niet uit komen, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn:
Klachtencommissie Paramedische Eerstelijn (KPE)
Amsterdamsestraatweg 16
3812 RS Amersfoort
www.paramedisch.org

Kp-nummer: 29913268589

Back To Top